RESTAURERING AV SAAB-KLASSIKER

FÖRE – EFTER

På bilden längre ned syns hur det ser ut när en motor har återställts av Heuschmid.

Skjut åt höger och vänster att se skillnaden!